Thay đổi thời gian thi Olympic cấp Trường năm học 2018-2019

19/02/2019

Thực hiện Quyết định số 118/QĐ-MĐC ngày 14/02/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc cho phép thí sinh thi Olympic cấp Trường năm học 2018 - 2019 và nhằm đáp ứng nguyện vọng đăng ký dự thi các môn khác nhau của sinh viên trong Trường, Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ và sinh viên toàn Trường một số thay đổi trong lịch thi Olympic cấp Trường năm học 2018 - 2019, cụ thể:

File đính kèm