Trương Xuân Bình
GV.ThS.Trương Xuân Bình
Chủ tịch Công đoàn Khoa, Ủy viên UBKT CĐ Trường, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trương Xuân Bình
Đơn vị Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường, Công Đoàn Khoa, Bộ môn Tin học Địa chất
Chức vụ Chủ tịch Công đoàn Khoa, Ủy viên UBKT CĐ Trường, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1984
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0967222588
Email truongxuanbinh@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trương Xuân Bình, bộ môn Tin học Địa chất, phòng 707, nhà C 12 tầng, trường Đại học Mỏ - Địa chất, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội