Bùi Đình Thanh
GVC.TSBùi Đình Thanh
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Bùi Đình Thanh
Đơn vị Bộ môn Điện khí hóa, Ban Thanh tra nhân dân
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0982 512 280
Email buidinhthanh@hymg.edu.vn
Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Thạc sĩ

1. Phạm Văn Tiệp , Trường đại học Mỏ-Địa chất, 2015, Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng rơ le kỹ thuật số bảo vệ trạm biến áp 110 kV nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1

2. Chúc Hoàng Kim , Trường đại học Mỏ-Địa chất, 2015, Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng rơle kỹ thuật số bảo vệ trạm biến áp 220kV Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

3. Dương Doãn Quân , Trường đại học Mỏ-Địa chất, 2015, Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm điện năng cho hệ thống sàng tuyển than Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin

4. Nguyễn Khánh Thiện , Trường đại học Mỏ-Địa chất, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm điện năng cho hệ thống sàng tuyển than Công ty cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin

5. Nguyễn Duy Linh , Trường đại học Mỏ-Địa chất, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng rơle kỹ thuật số bảo vệ trạm biến áp 110kV Kim Sơn, Đông Triều

6. Nguyễn Văn Lâm , Trường đại học Mỏ-Địa chất, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm tiết kiệm điện năng cho khâu sàng tuyển ở Công ty than Hạ long

7. Hoàng Quang Vân , Trường đại học Mỏ-Địa chất, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng điện năng cho các mỏ hầm lò thuộc Tổng công ty Đông Bắc

8. Phạm Văn Phú , Trường đại học Mỏ-Địa chất, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu quy hoạch và cải tạo lưới điện trung áp huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định phù hợp với xu thế phát triển của khu vực giai đoạn 2015-2025

9. Nguyễn Đình Bảo , Trường đại học Mỏ-Địa chất, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo chỉ tiêu độ lệch điện áp cho lưới điện trung áp huyện Hoài Đức, thành phố Hà nội

10. Đỗ Duy Hợp , Trường đại học Mỏ-Địa chất, 2013, Tên đề tài: Nghiên cứu quy hoạch và cải tạo lưới điện trung áp huyện Lạng Giang, Bắc Giang phù hợp với xu thế phát triển của khu vực giai đoạn 2015-2025

11. Nguyễn Thị Ngọc , Trường đại học Mỏ-Địa chất, 2013, Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất ứng dụng một số giải pháp nhằm giảm tổn thất điện năng cho lưới điện trung áp thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

12. Đỗ Thị Tuyết Mai , Trường đại học Mỏ-Địa chất, 2013, Tên đề tài: Nghiên cứu quy hoạch và cải tạo mạng lưới điện trung áp huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên phù hợp với xu thế phát triển của khu vực giai đoạn 2012-2025

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Bui Dinh Thanh, N.I.Voropai, Bосстановление системы электроснабжения с распределенной генерацией после аварии - методология и результаты исследований, Международный научный семинар Им. ю.н.Руденко «Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики», , 2011

2. Bui Dinh Thanh, Проблема восстановления системы электроснабжения с распределенной генерацией после крупной аварии и методы ее решения, Тр. молод. учен. ИСЭМ СО РАН, , 2011

3. Bui Dinh Thanh, Операции при восстановлении системы электроснабжения с распределенной генерацией, Материалы Всероссийской научно-технической конференции «Повышение эффективности производства и использования энергии в условиях Сибири», , 2011

4. Bui Dinh Thanh, N.I.Voropai, Задачи восстановления системы электроснабжения с распределенной генерацией после потери основного пункта питания, Материалы Всероссийской научно-технической конференции «Повышение эффективности производства и использования энергии в условиях Сибири», , 2010

5. Bui Dinh Thanh, N.I.Voropai, Схема процесса восстановления системы электроснабжения при наличии распределенной генерации, Материалы Всероссийской научно-технической конференции «Повышение эффективности производства и использования энергии в условиях Сибири», , 2009

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Bui Dinh Thanh, Nguyen Duy Tuan, Ảnh hưởng của điện trở dây quấn Stator trong phương pháp điều khiển trực tiếp moment, từ thông động cơ không đồng bộ, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXIV, , 2014