Bùi Thị Thu Hiền
ThS.Bùi Thị Thu Hiền
Chủ tịch Công đoàn Khoa, Trợ giảng
Họ và tên Bùi Thị Thu Hiền
Đơn vị Công Đoàn Khoa Cơ - Điện, Bộ môn Điện khí hóa
Chức vụ Chủ tịch Công đoàn Khoa, Trợ giảng
Năm sinh 1980
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024338388482
Số điện thoại di động 0868 999 828
Địa chỉ Email buithithuhien.cd@humg.edu.vn