Phạm Công Hòa
TS.Phạm Công Hòa
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Công Hòa
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật Điện - Điện tử
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1953
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0912073839
Địa chỉ Email phamconghoa@humg.edu.vn