Vũ Ngọc Trà
ThS.Vũ Ngọc Trà
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Vũ Ngọc Trà
Đơn vị Bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1986
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438388263
Số điện thoại di động 0978848539
Địa chỉ Email tra.humg@gmail.com