Nguyễn Thanh Lịch
ThS.Nguyễn Thanh Lịch
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thanh Lịch
Đơn vị Bộ môn Tự động hóa XN Mỏ và Dầu khí
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 0437647137
Số điện thoại di động 0912792236
Địa chỉ Email tdhlich@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội