Trương Đình Loan
KS.Trương Đình Loan
Trưởng phòng, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Trương Đình Loan
Đơn vị Hội Đồng Khoa Cơ - Điện, Xưởng thực hành Cơ - Điện
Chức vụ Trưởng phòng, UV Hội đồng Khoa
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0912949434
Địa chỉ Email truongdinhloan@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội