Nguyễn Duy Chỉnh
ThS.Nguyễn Duy Chỉnh
Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, Uỷ viên BCH Công đoàn Khoa
Họ và tên Nguyễn Duy Chỉnh
Đơn vị Công Đoàn Khoa Cơ - Điện, Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, Uỷ viên BCH Công đoàn Khoa
Năm sinh 1985
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 0437550500
Số điện thoại di động 0979388908
Địa chỉ Email nguyenduychinh@humg.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chủ yếu