Nguyễn Duy Chỉnh
ThS.Nguyễn Duy Chỉnh
Ủy viên UBKT CĐ Trường, Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, Uỷ viên BCH Công đoàn Khoa
Họ và tên Nguyễn Duy Chỉnh
Đơn vị Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường, Công Đoàn Khoa Cơ - Điện, Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí
Chức vụ Ủy viên UBKT CĐ Trường, Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, Uỷ viên BCH Công đoàn Khoa
Năm sinh 1985
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437550500
Số điện thoại nhà riêng 02437550500
Số điện thoại di động 0979388908
Địa chỉ Email nguyenduychinh@humg.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chủ yếu