Phạm Thị Thanh Hải
KS.Phạm Thị Thanh Hải
Chuyên viên
Họ và tên Phạm Thị Thanh Hải
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí
Chức vụ Chuyên viên
Năm sinh 1981
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02437550500
Số điện thoại di động 0982907235
Địa chỉ Email phamthithanhhai@humg.edu.vn