Bùi Thị Thu Hiền
ThS.Bùi Thị Thu Hiền
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Bùi Thị Thu Hiền
Đơn vị Bộ môn Điện khí hóa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1980
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động +84868999828
Email buithuhien80@gmail.com