Nguyễn Thế Vinh
PGS.TSNguyễn Thế Vinh
Đảng ủy viên Trường, Giám đốc Trung tâm, Giám đốc, Trưởng bộ môn, Thành viên Hội đồng Trường, Bí thư Đảng ủy Khoa, Chủ tịch Hội đồng Khoa, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Trưởng khoa
Họ và tên Nguyễn Thế Vinh
Đơn vị Hội đồng Trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Đảng bộ, Khoa Dầu khí, Đảng ủy Khoa, Hội đồng Khoa, Bộ môn Khoan - Khai thác, TT Nghiên cứu Địa kỹ thuật
Chức vụ Đảng ủy viên Trường, Giám đốc Trung tâm, Giám đốc, Trưởng bộ môn, Thành viên Hội đồng Trường, Bí thư Đảng ủy Khoa, Chủ tịch Hội đồng Khoa, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Trưởng khoa
Năm sinh 1972
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan (024) 38387569
Số điện thoại di động 0983655056
Email nguyenthevinh@humg.edu.vn
Fax (024) 37520834
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Ю.А. Арсентьев; Nguyễn Tiến Hùng; Nguyễn Thế Vinh, Теоретическое обоснование оптимального диапазона угла установки резцов долот PDC для бурения скважин в перемежающихся по твердости горных породах месторождения «Южный Дракон и Доймой» (СРВ), Инженер-нефтяник, 2017

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Lê Vũ Quân, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Văn Khương, Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bơm trám xi măng các giếng khoan khu vực phía đông và đông bắc bể Nam Côn Sơn, Tạp chí dầu khí, 2017

2. Trần Xuân Đào, Nguyễn Thế Vinh, Nghiên cứu và đánh giá đối tượng nghiên cứu trong môi trường thiếu thông tin, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 53, 2016

3. Vũ Văn Đông, Nguyễn Thế Vinh, Tống Trần Anh, Sử dụng các polimer trong sản xuất dung dịch khoan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khoan sâu bằng công nghệ khoan ống mẫu luồn, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 54, 2016

4. Nguyễn Hoài Vũ, Trần Xuân Đào, Nguyễn Thế Vinh, Trần Hữu Kiên, Ứng dụng lý thuyết catastrof và entropi trong đánh giá trạng thái động đường ống vận chuyển dầu và khí, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 54, 2016

5. Tong Tran Anh, Nguyen The Vinh, An improvement of thixotropic behavior prediction of bentonite water, Journal of Mining and earth sciences, 2, 54, 2016

6. Nguyễn Hải An, Nguyễn Thế Vinh và nnk, Xây dựng mô hình độ rỗng kép cho thân dầu móng nứt nẻ mỏ Cá Ngừ Vàng, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 49, 2015

7. Nguyễn Văn Khương, Trần Xuân Đào, Nguyễn Thành Trường, Nguyễn Thế Vinh, Một số giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả thi công khoan đường kính nhỏ trong thân dầu đá móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ, Tạp chí Dầu khí, 1-2015, 2015

8. Trần Xuân Đào, Trần Thái Sơn, Nguyễn Thế Vinh, Phương pháp tiếp cận mới trong đánh giá hiệu suất làm việc của choòng khoan bằng nguyên lý "Năng lượng cơ học riêng, Tạp chí dầu khí, 2015

9. Nguyễn Văn Khương, Nguyễn Thế Vinh và nnk, Nghiên cứu hoàn thiện cấu tạo choòng 3 chóp xoay đường kính nhỏ khoan đá móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 50, 2015

10. Nguyễn Hải An, Nguyễn Thế Vinh, Đặc tính hoá thuỷ động lực của các vỉa chứa nứt nẻ: Ứng dụng mô hình các hệ thống nứt nẻ rời rạc, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 54, 2015

11. Nguyễn Thế Vinh, Trần Xuân Đào, Tính toán khả năng đi qua của bộ dụng cụ đáy và cột ống chống trong đoạn thân giếng có độ uốn cong lớn, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 54, 2015

12. Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Khắc Long, Đinh Thành Chung, Cao Xuân Hùng, Tulparkhan SH.Salavatov, Haji KH. Malikov, Quan hệ giữa độ thấm tương đối với số liệu khai thác của các giếng trong thân dầu tầng đá móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 45, 2014

13. Phạm Đức Thắng, Nguyễn Thế Vinh và nnk, Nghiên cứu giải pháp gia tăng thu hồi dầu bằng bơm ép khí nước luân phiên (WAG) cho tầng mioxen hạ, mỏ Bạch Hổ, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 42, 2013

14. Phạm Đức Thắng, Nguyễn Thế Vinh và nnk, Xây dựng mô hình mô phỏng cho đối tượng mioxen hạ, mỏ Bạch Hổ và các dự báo khai thác, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 42, 2013

15. Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Thế Vinh, Ảnh hưởng của tải trọng đáy tới cường độ thay đổi góc nghiêng thân giếng khoan, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (Chuyên đề khoan khai thác), 34, 2011

16. Trần Đình Kiên, Nguyễn Thế Vinh và nnk, Ứng dụng giếng đa thân trong khai thác dầu tại mỏ Đại Hùng, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (Chuyên đề khoan khai thác), 34, 2011

17. Nguyễn Thế Vinh, Ứng dụng giá trị năng lượng cơ học riêng trong đánh giá hiệu quả làm việc của choòng, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 36, 2011

18. Lê Đức Vinh, Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Thế Vinh, Lựa chọn máy bơm ly tâm điện ngầm trong khai thác dầu, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 20, 2007

19. Trần Xuân Đào, Nguyễn Đức Du, Nguyễn Thế Vinh, Công nghệ khoan đa đáy, một giải pháp khả thi trong giai đoạn phát triển các mỏ của XNLD Vietsopetro, Tạp chí Dầu khí, 8-2003, 0

20. Trần Xuân Đào, Nguyên Thế Vinh, Xác định các thông số chế độ khoan tối ưu bằng cách tiếp cận mới trên quan điểm bền động học của quá trình khoan trong đá móng nứt nẻ – mỏ Bạch Hổ, Tạp chí Dầu khí, 5-2006, 0

21. Trương Hoài Nam, Trần Đình Kiên, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Hữu Chinh, Thiết kế hệ vữa xi măng trám giếng khoan trong điều kiện áp suất cao nhiệt độ cao bể Nam Công Sơn, Tạp chí Địa kỹ thuật, 3-2014, 0

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyễn Hải An, Nguyễn Thế Vinh, Mechanisms for improved oil recovery in fructured granitic basement reservoirs by gas injection, The Proceedings of the ESASGD 2016 (Session: Integrated Petroleum Engineering - IPE 2016), , 2016

2. Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Hải An, Geomechanical analysis of the SDSVbasement reservoir using earth loads, he Proceedings of the ESASGD 2016 (Session: Integrated Petroleum Engineering - IPE 2016), , 2016

3. Nguyễn Hải An, Nguyễn Thế Vinh, An advanced dual-porosity model for history matching-improvement of production data from the CNV granitic basement reservoir, Third EAGEIntegrated Reservoir Modelling, Kualumpur, Malaysia, , 2016

4. Nguyen Van Giap, Nguyen Van Thinh, Nguyen The Vinh, On the study and assessment of drilling bit dynamic state in directinal drilling, International Conference on Integrated Petroleum Engineering (IPE-2017), , 0

Bài báo hội nghị ngành

1. Nguyễn Thế Vinh, Lê Xuân Lân, Trần Xuân Đào, Nghiên cứu và đánh giá trạng thái động học của hệ thống công nghệ khoan dầu khí, Tuyển tập báo cáo hội nghị Khoa học – Công nghệ (30 năm Dầu khí Việt Nam – Cơ hội mới, Thách thức mới), , 2005

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Trần Tuân, Nghiên cứu đơn pha chế dung dịch polime-bentonit trong khoan sâu thăm dò than bằng ống mẫu luồn, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 19, trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2010

2. . Nguyễn Thế Vinh, Đỗ Thành Sỹ, Đánh giá trạng thái làm việc của hệ động học khoan trên cơ sở hàm phân nhánh, Tuyển tập công trình khoa học (chuyên đề kỷ niệm 40 năm thành lập bộ môn Khoan – Khai thác), trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2006

3. Nguyễn Thế Vinh, Đỗ Thành Sỹ, Cách tiếp cận mới để xác định chế độ khoan thông qua bài toán đa biến, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 17, trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2006

4. Nguyễn Thế Vinh, Cao Sơn Ngọc, Đào Nguyên Lượng, Quá trình phá hủy đất đá và mài mòn lưỡi cắt của choòng cánh dạng bậc, Tuyển tập các công trình Khoa học - tập 28, Đại học Mỏ - Địa chất, , 1999

5. Dương Danh Lam, Ngô Hữu Hải, Lê Xuân Lân, Nguyễn Thế Vinh, Gọi dòng sản phẩm dầu khí với việc áp dụng hệ bọt hai pha, Hội nghị khoa học lần thứ 12, Đại học Mỏ - Địa chất, 259 – 264, 1996

6. Nguyễn Thế Vinh, Đào Nguyên Lượng, Lê Xuân Lân, Nghiên cứu chuyển động của khí trong các đường ống thu gom, vận chuyển, Hội nghị khoa học lần thứ 12, Đại học Mỏ - Địa chất, , 1996