Nguyễn Mai Hà
KSNguyễn Mai Hà
Ủy viên BCH CĐ Khoa
Họ và tên Nguyễn Mai Hà
Đơn vị Trung tâm Dịch vụ
Chức vụ Ủy viên BCH CĐ Khoa
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0905356886
Email nguyenmaiha@humg.edu.com