Ngô Thanh Hải
GV.TS.Ngô Thanh Hải
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Ngô Thanh Hải
Đơn vị Bộ môn Lọc - Hóa dầu
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 02437520219
Email ngo.thanhhai.humg@gmail.com