Vũ Văn Toàn
GV.TS.Vũ Văn Toàn
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Vũ Văn Toàn
Đơn vị Bộ môn Lọc - Hóa dầu
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1976
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 02437520219
Email vutoan_hn@yahoo.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

 

Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
BÀI BÁO TẠP CHÍ