Ngô Hà Sơn
GV.TS.Ngô Hà Sơn
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Ngô Hà Sơn
Đơn vị Bộ môn Lọc - Hóa dầu
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1984
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437520219
Email sonngoha@gmail.com