Trần Hồng Hải
GVC.TSTrần Hồng Hải
Trưởng đại diện
Họ và tên Trần Hồng Hải
Đơn vị Bộ môn Hình họa, Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng
Chức vụ Trưởng đại diện
Năm sinh 1957
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437550828
Số điện thoại nhà riêng 02438681046
Số điện thoại di động 09012116990
Địa chỉ Email tranhonghai@humg.edu.vn