Cấn Ngọc Hoàng
KSCấn Ngọc Hoàng
Trợ giảng
Họ và tên Cấn Ngọc Hoàng
Đơn vị Bộ môn Hóa
Chức vụ Trợ giảng
Năm sinh 1986
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024 38 383 600
Số điện thoại di động 0976 257 285
Địa chỉ Email canngochoang@humg.edu.vn