Đỗ Kim Phương
GVC.TSĐỗ Kim Phương
Phó Trưởng khoa
Họ và tên Đỗ Kim Phương
Đơn vị Bộ môn Ngoại ngữ
Chức vụ Phó Trưởng khoa
Năm sinh 1963
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0939 388 388
Địa chỉ Email dokimphuong@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Nhà BT1 – C11 Splendora, Bắc An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội