Nguyễn Thị Mai Hương
ThS.Nguyễn Thị Mai Hương
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thị Mai Hương
Đơn vị Chi Đoàn Cán Bộ Khoa học cơ bản, Bộ môn Ngoại ngữ
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1986
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 043 7530836
Số điện thoại di động 0989 585 450
Địa chỉ Email nguyenthimaihuong@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Số 32, ngõ 530, Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

Môn học giảng dạy