Bùi Thị Thanh Lan
TSBùi Thị Thanh Lan
Họ và tên Bùi Thị Thanh Lan
Đơn vị Bộ môn Vật lý
Năm sinh 1962
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 0243 8389932
Số điện thoại nhà riêng 0243 8388018
Số điện thoại di động 0912300633
Địa chỉ Email buithithanhlan@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Bộ môn Vật lý, Phòng 1106, Nhà C12 tầng, Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, HN

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Bùi Thị Thanh Lan, Vũ Bá Dũng. Nguyễn Thị Khánh Vân, Nghiên cứu một số tính chất suy giảm của môi trường bụi than nhân tạo, Tuyển tập báo cáo Hội nghị ứng dụng Vật lý vào phát triển sản xuất và đời sống lần thứ nhất, Tp. HCM., , 2001

2. Bùi Thị Thanh Lan, Cơ sở lý thuyết và thực nghiệm của hệ thu điện tử cho thiết bị laser định hướng, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 13, ĐH Mỏ - Địa chất, quyển 6., 18-22, 1998

3. Bui Thi Thanh Lan, Nguyen Thi Lan Phuong, Nham Van Minh, Development of a laser surveying instrument for vertical mining shaft survey, Proceeding of the 5th Asian Symposium on Intense Laser Science, Hanoi, Vietnam., , 2009

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Bùi thị Thanh Lan, Lê Hồng Khiêm, Phạm Văn Bền, The simulation studies of the laser propagation in coal mining, Những tiến bộ trong Quang học, Quang tử, Quang phổ và ứng dụng. Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ., 752-756, 11

2. Bùi Thị Thanh Lan, Chu Đình Thuý, Hệ thu của thiết bị Laser định hướng, Hội nghị Quang học - Quang phổ toàn quốc lần thứ 2 - Thái nguyên., , 1998

3. Bùi Thị Thanh Lan, Lê Hồng Khiêm, Mô phỏng vận chuyển của chùm laser diode bước sóng 650nm trong môi trường bụi nhân tạo, Tuyển tập báo cáo hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ V, Hà Nội, , 2001

4. Bùi thị Thanh Lan, Lê Hồng Khiêm, Phạm Văn Bền, The simulation studies of the laser propagation in coal mining, Những tiến bộ trong Quang học, Quang tử, Quang phổ và ứng dụng., 752-756, 2001

5. Bùi Thị Thanh Lan, Đinh Văn Trung, Đặng Duy Trung, Nghiên cứu thử nghiệm hệ LIDAR VF, Hội nghị "Những tiến bộ trong Vật lý kỹ thuật và ứng dụng", 509-514, 2014

Bài báo hội nghị trường

1. Bùi Thị Thanh Lan, Võ Chí Mỹ, Nghiên cứu phát triển phương pháp laser định hướng trên cơ sở chùm tia laser mảnh, Tuyển tập các công trình khoa học ĐH Mỏ - Địa chất, số 30, 55 - 60, 55-60, 2001

2. Bùi Thị Thanh Lan, Lê Thị Tân, Trần Ngọc Hùng, Chu Đình Thuý, Trần Đức Chỉnh, Hồ Quốc Khánh, Phạm Đức Tú, Nghiên cứu Laser thích hợp trong điều khiển định hướng, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 12, ĐH Mỏ - Địa chất, quyển 5, 49-55, 1996

3. Bùi Thanh Lan, Võ Chí Mỹ, Về việc đánh giá khả năng ứng dụng laser định hướng trong mỏ hầm lò, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 12, ĐH Mỏ - Địa chất, quyển 5, 49-55, 1996

4. Bùi Thị Thanh Lan, Các yếu tố của lý thuyết truyền bức xạ sử dụng trong phương pháp Monte Carlo, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 14, ĐH Mỏ - Địa chất, quyển 7., 110-112, 1998

5. Bùi Thị Thanh Lan, Nguyễn Quang Minh, Hồ Quang Quý, Hoàng Ngọc Thắng, Suy giảm của bức xạ laser do tán xạ và hấp thụ trong môi trường bụi than, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 14, ĐH Mỏ - Địa chất, quyển 7., 74-78, 2000

6. Bùi Thị Thanh Lan, Võ Chí Mỹ, Phạm Đình Chiến, Kim Ngọc Tháp, Trần Nhật Hạ, Nguyễn Kim Kiều, Sự lan truyền của chùm laser dẫn hướng trong khí quyển, Tuyển tập các công trình khoa học ĐH Mỏ -Địa chất, số 33, 177-180., 177-180, 2001

7. Bùi Thị Thanh Lan, Trần Ngọc Hưng, Nghiên cứu thiết kế hệ LIDAR tán xạ đàn hồi, Hội nghị KH 15/11/2012 ĐH MĐC,157- 162, 157-162, 2012

8. Bùi Thị Thanh Lan, Trần Đình Sơn, Trần Hồng Hải, Quách Trung Đông, Nghiên cứu một số phương pháp giải phương trình LIDAR, Hội nghị KH 15/11/2012 ĐH MĐC, 163-167, 2012