Văn phòng: Phòng 105, Nhà F, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38.38.67.39

Fax: 024.38.389.633

Email: ctct-tt@humg.edu.vn

Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng và Đảng ủy về công tác chính trị, tư tưởng trong Trường; tổ chức thực hiện công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh nhằm phát triển thương hiệu của Trường; tổ chức các sự kiện phục vụ các hoạt động của Nhà trường, tư vấn tuyển sinh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao

Nhiệm vụ:

Phòng Công tác chính trị - Truyền thông có 03 bộ phận chuyên môn: Bộ phận Công tác chính trị, tư tưởng; Bộ phận Truyền thông, Quan hệ công chúng và Tư vấn tuyển sinh; Bộ phận Tổ chức sự kiện và Vận động tài trợ. Nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận chuyên môn như sau:

a) Bộ phận Công tác chính trị, tư tưởng

 • Chủ trì xây dựng dự thảo các quy định nội bộ của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.
 • Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch hành động về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên trong Trường; nắm bắt và tổng hợp, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên với Đảng ủy và Hiệu trưởng; chủ động đề xuất chủ trương và biện pháp hợp lý giải quyết những vấn đề liên quan.
 • Phối hợp với Ban tuyên giáo Đảng uỷ Trường tổ chức các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, sinh hoạt chính trị ngoại khoá cho đảng viên toàn Trường.
 • Chủ trì tổ chức các buổi nói chuyện thời sự cho cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên nhằm nâng cao giác ngộ về chính trị, ngăn chặn ảnh hưởng của văn hóa xấu độc, tệ nạn xã hội.

Chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức xây dựng văn hóa công sở và văn hóa học đường trong không gian Trường

 • Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của Trường đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên toàn Trường.
 • Quản lý hoạt động của các câu lạc bộ sinh viên trong Trường.

b) Bộ phận Truyền thông, Quan hệ công chúng và Tư vấn tuyển sinh.

 • Xây dựng chiến lược và kế hoạch truyền thông; triển khai, theo dõi, đánh giá hiệu quả của các hoạt động truyền thông và quan hệ công chúng nhằm khẳng định, xây dựng thương hiệu, uy tín và vị thế của Trường trong công chúng và xã hội thông qua các hoạt động quảng bá, giới thiệu về hoạt động, thành tựu và sản phẩm về đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ khác của Trường.
 • Tổ chức họp báo; liên hệ mời các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự và đưa tin giới thiệu về hoạt động của Trường. Tiếp nhận các nội dung yêu cầu của phóng viên báo chí đến liên hệ làm việc với Trường để báo cáo Hiệu trưởng; cung cấp và kiểm soát các thông tin, nội dung, hình ảnh về toàn bộ các hoạt động của Trường…
 • Quản lý phòng truyền thống, sưu tầm và bảo quản các tặng phẩm, vật kỷ niệm, lưu niệm, hiện vật có liên quan đến quá trình xây dựng và phát triển Trường; đồng thời có trách nhiệm giới thiệu, quảng bá các tư liệu lưu trữ truyền thống với cán bộ, viên chức và sinh viên trong Trường, khách tham quan và với xã hội.
 • Chủ động cung cấp và giới thiệu thông tin, hình ảnh, thương hiệu, vị thế của Trường cho các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, các đối tác trong nước, quốc tế và tuyên truyền nội bộ.
 • Phối hợp với Phòng Xuất bản và các đơn vị liên quan thực hiện việc biên soạn, biên tập và tổ chức xuất bản, phát hành các sản phẩm truyền thông.
 • Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức biên tập tin tức và chịu trách nhiệm về nội dung các hoạt động chung của Trường khi đưa lên website, Internet theo quy định pháp luật và theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.
 • Kiểm soát nội dung trên website của các đơn vị trong Trường đảm bảo tính thống nhất về thông tin và hình ảnh thương hiệu của Trường.
 • Kiểm duyệt nội dung và hình thức các băng rôn, khẩu hiệu, panô quảng cáo và các hình thức tương tự của các đơn vị trước khi treo trong khu vực Trường.
 • Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài Trường tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh; xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông,… phục vụ công tác tuyển sinh và quảng bá uy tín, thương hiệu của Trường và các đơn vị.
 • Chủ trì phối hợp với Trung tâm Thông tin - Thư viện trong việc khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng thông tin của Trường phục vụ công tác chính trị và truyền thông.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

c) Bộ phận Tổ chức sự kiện và Vận động tài trợ

 • Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội và đoàn thể trong Trường tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên.
 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức tốt các Hội nghị, Lễ hội truyền thống của Trường và của các đơn vị thuộc Trường.
 • Tổ chức và dẫn chương trình các sự kiện của Trường.
 • Chủ trì phối hợp với các đơn vị, cá nhân trong Trường và các cựu sinh viên tìm kiếm, thiết lập và mở rộng quan hệ với các đối tác, doanh nghiệp và các cá nhân ngoài Trường để xúc tiến các hoạt động vận động tài trợ phục vụ cho các hoạt động và chiến lược phát triển của Trường.