Văn phòng: Tầng 2, Phòng 212 nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38386435/ 024.3838.3312

Email: quantrithietbi@humg.edu.vn

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác quản lý đất đai, cơ sở hạ tầng; tư vấn và thực hiện việc mua sắm, sửa chữa, quản lý các trang thiết bị; tham gia quy hoạch, sửa chữa, nâng cấp; duy trì, tôn tạo cảnh quan trong Trường và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Nhiệm vụ

Phòng Quản trị - Thiết bị có 2 bộ phận chuyên môn: Bộ phận Quản trị và Bộ phận Thiết bị. Nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận chuyên môn như sau:

a) Bộ phận Quản trị

 • Chủ trì xây dựng dự thảo các quy định nội bộ của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.
 • Quản lý cơ sở hạ tầng, đất đai, sân, vườn cảnh, cây xanh,… thuộc phạm vi Trường quản lý, đảm bảo an toàn về địa giới theo quy định hiện hành.
 • Tham gia quy hoạch sử dụng đất của Trường; làm việc với các cơ quan liên quan để giải quyết các vấn đề nhà đất theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý toàn bộ hệ thống nhà làm việc, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực tập, sân vườn, cây cảnh, cây xanh và các công trình khác thuộc phạm vi quản lý của Trường.
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, chống xuống cấp các công trình xây dựng (nhà làm việc, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực tập và các công trình khác thuộc phạm vi quản lý của Trường).
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai công tác nghiệm thu các công trình xây dựng mới, công trình sửa chữa, cải tạo, nhận bàn giao và có kế hoạch đưa các công trình vào sử dụng có hiệu quả.
 • Quản lý và thực hiện công tác phục vụ giảng đường và phòng nước giáo viên.
 • Tổ chức quản lý, vận hành và sửa chữa hệ thống điện nước, thiết bị, máy móc, bàn ghế, tủ, bảng,… đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm; theo dõi và thông báo định kỳ cho các đơn vị về chi phí sử dụng điện nước.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ trong Trường.

b) Bộ phận Thiết bị

 • Quản lý, quy hoạch, sắp xếp, điều chỉnh nhằm phát huy tối đa hiệu quả hệ thống thiết bị, máy móc, vật tư kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
 • Định kỳ kiểm tra, đánh giá và kiểm kê tài sản, tổ chức thanh lý tài sản theo quy định hiện hành.
 • Phối hợp với Phòng Tài vụ và các đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiêu, mua sắm máy móc, trang thiết bị, thiết bị văn phòng; mua và cấp phát văn phòng phẩm, vật tư hóa chất thí nghiệm…

alt Thành tích: Đã nhiều lần được Nhà trường khen thưởng thành tích xuất sắc.