• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/05/2015
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/05/2015
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Số ký hiệu A-1311 Ngày ban hành 27/05/2015
Loại văn bản Văn bản quản lý NV KHCN cấp Trường Lĩnh vực văn bản Khoa học Công nghệ
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...