Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ Cấp Nhà nước - ĐT Nghị định thư 2016

22/03/2017

TT Mã số, tên đề tài Chủ nhiệm
đề tài
Thời gian thực hiện Ghi chú
bắt đầu kết thúc
1 NĐT.02.GER/15. Hợp tác nghiên cứu thành phần vật chất, đề xuất quy trình công nghệ chế biến, định hướng phương pháp khai thác và bảo vệ môi trường mỏ đất hiếm Nậm Xe, tỉnh Lai Châu, Việt Nam PGS.TS Phan Quang Văn 12/1/2015 12/1/2018 Đang thực hiện (gia hạn)