Danh mục đề tài các Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản (Qũy Nafosted) năm 2017

21/09/2017

Danh mục đề tài các Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản (Qũy Nafosted) năm 2017

 Số TT

Mã số, tên đề tài

Chủ nhiệm

đề tài

Thời gian

thực hiện

 

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

1

104.01-2016-27. Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học chi Mussaenda ở Việt Nam

Vũ Kim Thư

 

2017

 

2020

 

2

104.01-2016.57Nghiên cứu khả năng hấp phụ platin lên chất mang rắn tẩm chất lỏng ion định hướng thu hồi kim loại quý từ xúc tác lọc dầu đã qua sử dụng

Bùi Thị Lệ Thủy

 

2017

 

2020

 

Phòng KHQT

(Phòng KHQT)