Danh mục đề tài các Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản (Qũy Nafosted) năm 2018

21/03/2018

Danh mục đề tài các Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản (Qũy Nafosted) năm 2018

TT

 

 

Mã số, tên đề tài

 

Chủ nhiệm đề tài

 

Thời gian nghiên cứu

 

Chi chú

 

Bắt đầu

Kết thúc

1

103.02.2017.67. Nghiên cứu vật liệu biến hóa trên cơ sở tinh thể quang tử

TS Lê Đắc Tuyên

2018

2019

 

2

104.05.2017.38. Đặc trưng xúc tác của vật liệu khung kim loại-hữu cơ trong phản ứng hydroformyl hóa các olefin

TS Vũ Văn Toàn

2018

2019

 

3

105.99-2017.317. Nghiên cứu các đặc tính của khoáng vật haloysit nano dạng ống trong các thể pegmatit bị phong hóa thuộc phức hệ Tân Phương vùng Thạch Khoán, Phú Thọ và ứng dụng chúng trong xử lý môi trường ô nhiễm

PGS.TS Bùi Hoàng  Bắc

2018

2019

 

4

105.99-2017.314. Thạch luận và tuổi thành tạo các đá mafic, siêu mafic trong tổ hợp ophiolit thuộc đới khâu Tam Kỳ - Phước Sơn và ý nghĩa của chúng với tiến hóa kiến tạo địa khối Đông Dương

PGS.TS Ngô Xuân Thành

2018

2019

 

5

105.08-2017.316. Nghiên cứu và phát triển các mô hình mới độ chính xác cao cho phát hiện, dự báo và đánh giá rủi ro trượt lở đất sử dụng dữ liệu địa chất không gian, trí tuệ nhân tạo và các thuật toán tối ưu hóa

TS Nhữ Việt Hà

2018

2019

 

(Phòng KHQT)