Thông tin và thể lệ hồ sơ tham dự xét giải SV NCKH Euréka 2017

30/05/2017

Năm 2017, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh cùng với với Trung tâm phât triển Khoa học trẻ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2017 - Euréka 2017.

Ngày 07/4/2017, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Thông tư liên tịch số 170-KHLT/TĐTN-ĐHQG về việc Tổ chức Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 2017. Dưới đây là toàn bộ thông báo và Thể lệ tham dự xét giải.

KHQT

File đính kèm