Hội khỏe truyền thống 26/3/2017

25/03/2017

- Ngày 24/3 (Thứ Sáu, bắt đầu từ 8h00 tại sân thể thao khu B): thi đấu các môn nhảy xa (nam, nữ); nhảy cao (nam, nữ); đẩy tạ (nam, nữ); bắn súng (nam, nữ).

- Sáng ngày 25/3 (Thứ Bảy, bắt đầu từ 7h30 tại khu A):

+ Khai mạc Hội khỏe truyền thống cấp Trường tại khu vực tiền sảnh nhà C12 tầng

+ Thi kéo co cán bộ tại tiền sảnh nhà C12, kéo co sinh viên tại KTX

+ Thi chạy cự ly trung bình (tập trung tại tiền sảnh nhà C12 tầng)