Tri ân gia đình thương binh liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng

27/07/2019

Ban Giám hiệu trường Đại học Mỏ - Địa chất sẽ đến thăm và tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ, những gia đình cán bộ của Nhà trường có công với cách mạng. Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên trường Đại học Mỏ - ĐỊa chất sẽ triển khai hoạt động tri ân tại tỉnh Bắc Giang và Thái Bình

Phòng QHCC & DN