Đăng ký các Chương trình Hỗ trợ nghiên cứu thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ VINTECH

13/02/2019

Thực hiện chủ chương của Nhà trường về việc phát triển hợp tác và liên kết với doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học và đào tạo. Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ VINTECH đã ký kết ngày 21/8/2018.

Đề án Tuyển sinh năm 2019

25/12/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo đề án tuyển sinh năm 2019.

Thông báo Thời gian tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp HUMG 2018”

31/10/2018

Nhà trường tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp HUMG 2018” lần thứ I, năm 2018 như sau:

Thông báo phát động Cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp HUMG 2018"

12/10/2018

Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”;

Bộ GD&ĐT khởi động Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018

09/10/2018

Thời hạn Bộ GD&ĐT nhận hồ sơ dự thi Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018 từ các trường, các sở GD&ĐT trước 17h00 ngày 10/11/2018.