Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2017-MDA-16ĐT do TS Đào Viết Đoàn làm chủ nhiệm

27/03/2019

Được sự ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu xác định tham số dự ứng lực phù hợp với kết cấu neo chống trong các đường lò vùng Quảng Ninh"

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2015-02-23 do TS Nguyễn Trọng Dũng làm chủ nhiệm

27/03/2019

Được sự ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu mô phỏng ứng xử thủy-nhiệt-cơ của bê tông chịu nhiệt độ cao bằng phương pháp lưới rời rạc (discrete lattice modelling approaches)"

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2017-MDA-17ĐT do PGS.TS Bùi Hoàng Bắc chủ trì

14/01/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu đặc điểm phân bố và đánh giá chất lượng của khoáng vật dạng ống haloysit khu vực Thạch Khoán, Phú Thọ và định hướng sử dụng hợp lý" mã số B2017-MDA-17ĐT do PGS.TS Bùi Hoàng Bắc làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2017-MDA-12ĐT do ThS Nguyễn Văn Thịnh chủ trì

24/12/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu xây dựng chế độ làm việc hợp lý của các trạm quạt gió chính cho các mỏ than hầm lò vùng Đông Triều- Uông Bí" mã số B2017-MDA-12ĐT do ThS Nguyễn Văn Thịnh làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2016-MDA-04ĐT do PGS.TS Nguyễn Khắc Giảng chủ trì

14/12/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu sử dụng đá perlit và tro bụi thủy tinh núi lửa để làm vật liệu xử lý ô nhiễm nước và hỗ trợ chăm sóc cây trồng" mã số B2016-MDA-04ĐT do PGS.TS Nguyễn Khắc Giảng làm chủ trì

Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2019 – đợt 1

05/12/2018

Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2019 – đợt 1 như sau:

Kết thúc khóa học Bảo vệ và phục hồi môi trường trong khai thác mỏ

27/11/2018

Ngày 25/11/2018, khóa học "Bảo vệ và phục hồi môi trường trong khai thác mỏ" đã kết thúc sau hai tháng học tập liên tục dưới sự giảng dạy và hướng dẫn của GS Mahmut Kuyumcu (CHLB Đức).

Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký đề tài Tiềm năng năm 2018 theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ KH&CN

08/11/2018

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Tiềm năng theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2018. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: kể từ ngày đăng Thông báo trên website của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đến 17h00 ngày 28 tháng 12 năm 2018 (Thứ Sáu).

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2016-MDA-05ĐT do ThS Lê Thị Thu chủ trì

31/10/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu điều kiện thành tạo quặng Đồng bồn trũng An Châu, Đông bắc Việt Nam" mã số B2016-MDA-05ĐT do ThS Lê Thị Thu làm chủ trì

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2017-MDA-16ĐT do TS Đào Viết Đoàn làm chủ trì

23/10/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu xác định tham số dự ứng lực phù hợp với kết cấu neo chống trong các đường lò vùng Quảng Ninh" mã số B2017-MDA-16ĐT do TS Đào Viết Đoàn làm chủ trì