Ngành và chuyên ngành đào tạo đại học bằng hai hệ vừa làm vừa học

04/11/2016

I. Khoa Mỏ

1. Ngành kỹ thuật mỏ

Chuyên ngành:

1. Khai thác mỏ.

2. Khai thác lộ thiên.

3. Khai thác hầm lò.

2. Ngành kỹ thuật tuyển khoáng

Chuyên ngành: Tuyển khoáng.

II. Khoa Cơ điện

1. Ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử.

Chuyên ngành:

1. Điện khí hóa.

2. Kỹ thuật Điện - Điện tử.

3. Cơ điện mỏ.

4. Hệ thống điện

2. Ngành kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa

Chuyên ngành:

1. Tự động hóa.

2. Cơ điện mỏ.

3. Ngành kỹ thuật cơ khí

Chuyên ngành:

1. Máy và thiết bị mỏ.

2. Cơ điện mỏ.

III. Khoa Địa chất

1. Ngành kỹ thuật Địa chất.

Chuyên ngành:

1. Địa chất.

2. Địa chất thủy văn - Địa chất công trình.

3. Địa chất công trình - Địa kỹ thuật.

4. Địa chất mỏ.

5. Nguyên liệu khoáng.

IV. Khoa Trắc địa

Ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ.

Chuyên ngành:

1. Trắc địa.

2. Trắc địa mỏ và công trình.

3. Địa chính.

4. Bản đồ.

5. Hệ thông tin địa lý (GIS).

V. Khoa Dầu khí

1. Ngành kỹ thuật Địa vật lý.

Chuyên ngành: Địa vật lý.

2. Ngành kỹ thuật Địa chất.

Chuyên ngành: Địa chất dầu khí.

3. Ngành kỹ thuật dầu khí.

Chuyên ngành:

1. Khoan khai thác.

2. Thiết bị dầu khí.

3. Khoan thăm dò - Khảo sát.

4. Ngành kỹ thuật Hóa học.

Chuyên ngành: Lọc hóa dầu.

VI. Khoa Công nghệ Thông tin

Ngành công nghệ thông tin.

Chuyên ngành:

1. Tin học trắc địa.

2. Tin học mỏ.

3. Tin học kinh tế.

4. Công nghệ phần mềm.

5. Mạng và máy tính.

6. Tin học địa chất.

VII. Khoa Môi trường

Ngành kỹ thuật môi trường.

Chuyên ngành:

1. Kỹ thuật môi trường mỏ

2. Địa sinh thái và công nghệ môi trường.

VIII. Khoa Xây dựng

Ngành kỹ thuật công trình xây dựng.

Chuyên ngành:

1. Xây dựng công trình ngầm và mỏ.

2. Xây dựng công trình ngầm.

3. Kỹ thuật xây dựng dân dụng & công nghiệp.

IX. Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

1. Ngành quản trị kinh doanh.

Chuyên ngành:

1. Quản trị kinh doanh.

2. Quản trị kinh doanh Địa chất - Dầu khí.

3. Quản trị kinh doanh mỏ

2. Ngành kế toán

Chuyên ngành: Kế toán.