Thông tư 46/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/11/2016

Thông tư Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông

Thông tư 01/HD-ĐTVNNT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/11/2016

Thông tin hướng dẫn dành cho ứng viên Đề án 322 (Công văn hướng dẫn số 01/HD-ĐTVNN của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 6/12/2012)

Thông tư 47/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/11/2016

Thông tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia (Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành ngày 7/12/2012)

Thông tư 03/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/11/2016

Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, ban hành ngày 26/02/2015

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/11/2016

Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ