Tìm kiếm biểu mẫu
Từ khóa
Chuyên mục

Giải pháp hữu ích - Vữa xây dựng chứa xỉ đáy lò của Nhà máy nhiệt điện (Nguyễn Văn Hùng - 2020)

18/06/2021 3:53:42 CH

Vữa là hỗn hợp được chọn một cách hợp lý (nhân tạo), trộn đều của chất kết dính vô cơ, cốt liệu nhỏ với nước theo những tỷ lệ thích hợp, sau khi cứng rắn có khả năng chịu lực hoặc liên kết giữa các cấu kiện xây dựng. Trong trường hợp cần thiết, hỗn hợp vữa có thêm các chất phụ gia vô cơ hoặc hữu cơ nhằm thu được những tính năng đặc biệt cho vữa. Theo công dụng, vữa có thể phân biệt thành các loại như: xây, trát, ốp, lát hoặc dùng để trang trí, chống thấm, chịu nhiệt độ, chịu mặn, … Hiện nay, cát xây dựng đang dần khan hiếm do cả nguồn cung bị thu hẹp cũng như cầu ngày càng tăng do quy luật phát triển kinh tế. Vì vậy, để đảm bảo vừa đáp ứng nhu cầu xây dựng, vừa đảm bảo vấn đề môi trường thì giải pháp sử dụng xỉ đáy lò nhà máy nhiệt điện trong thành phần của vữa là một giải pháp cấp thiết.

File đính kèm
Biểu mẫu khác