Tìm kiếm biểu mẫu
Từ khóa
Chuyên mục

Sáng chế "Phương pháp thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ lớn cho các mỏ lộ thiên bằng thiết bị bay không người lái UAV và công nghệ GIS" (Nguyễn Quốc Long - 2021)

18/06/2021 3:55:38 CH

Với mục đích nâng cao hiệu quả, an toàn, giảm thời gian, sức lao động, và chi phí cho hoạt động thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn ở các mỏ lộ thiên, sáng chế đề xuất phương pháp thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn cho mỏ lộ thiên bằng công nghệ bay không người lái UAV kết hợp với việc xử lý dữ liệu bằng công nghệ GIS. Phương pháp theo sáng chế bao gồm các bước: (i) thu thập ảnh chụp địa hình mỏ lộ thiên bằng UAV; (ii) xử lý ảnh chụp và xây dựng cơ sở dữ liệu mỏ lộ thiên bằng công nghệ GIS, trong đó bao gồm cơ cở dữ liệu Nền địa lý, cơ sở dữ liệu mỏ và cơ sở dữ liệu ảnh UAV; và (iii) thành lập bản đồ địa hình ở các mỏ lộ thiên bằng cách sử dụng các cơ sở dữ liệu tạo ra từ bước (ii).

File đính kèm