• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/03/2015
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/03/2015
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ
Số ký hiệu 276/QĐ-MĐC Ngày ban hành 12/03/2015
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...