• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/11/2018
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/11/2018
Về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Số ký hiệu 1740/QĐ-MĐC Ngày ban hành 26/11/2018
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...