Hướng dẫn tạm ứng và các biểu mẫu thanh quyết toán đề tài KH&CN các cấp năm 2021

01/04/2021 4:40:01 CH

Ngày 26/3/2021 Phòng Kế hoạch Tài chính kết hợp cùng phòng Khoa học Công nghệ đã tiến hành Hướng dẫn chủ trì đề tài các cấp năm 2021 thủ tục Tạm ứng và Quyết toán đề tài (chi tiết file đính kèm).

File đính kèm