Hướng dẫn tạm ứng và các biểu mẫu thanh quyết toán đề tài KH&CN các cấp năm 2022

15/04/2022 8:39:28 SA

Ngày 13/4/2022 Phòng Kế hoạch Tài chính kết hợp cùng phòng Khoa học Công nghệ và phòng Cơ sở vật chất đã tiến hành Hướng dẫn tạm ứng và các biểu mẫu thanh quyết toán đề tài KH&CN các cấp năm 2022 (chi tiết cụ thể file đính kèm).

File đính kèm