Hướng dẫn tạm ứng và các biểu mẫu thanh quyết toán đề tài KH&CN các cấp năm 2020

10/05/2020 2:45:53 CH

Ngày 07/5/2020 Phòng Kế hoạch Tài chính kết hợp cùng phòng Khoa học Công nghệ đã tiến hành Hướng dẫn chủ trì đề tài các cấp năm 2020 thủ tục Tạm ứng và Quyết toán đề tài.

File đính kèm