• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/08/2018
  • Ngày có hiệu lực: 16/08/2018
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/08/2018
  • Ngày có hiệu lực: 16/08/2018
Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
Số ký hiệu Số 1129/QĐ-MĐC Ngày ban hành 16/08/2018
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Sau Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực 16/08/2018
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...