• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/09/2017
  • Ngày có hiệu lực: 13/09/2017
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/09/2017
  • Ngày có hiệu lực: 13/09/2017
Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
Số ký hiệu Số 1173/QĐ-MĐC Ngày ban hành 13/09/2017
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Sau Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực 13/09/2017
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...