​​​​

Phòng đào tạo Sau Đại học

Văn phòng: Tầng 3 phòng 302 , nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất​

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Hotline: 0983211879 / 0982346770

Điện thoại: 043 8386438 ​

Fax: 043 7525336 ​

Email: daotaosaudaihoc@humg.edu.vn​​​​​

​​​​​Bản ​​đ​​ồ ch​​ỉ d​​ẫn
​​​​​​​​​​​