​​​​

Phòng đào tạo Sau Đại học

Văn phòng: Tầng 3, nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất​

Địa chỉ:Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 043 8386438 ​

Fax: 043 7525336 ​

Email: saudaihoc@humg.edu.vn​​​​​

​​​​​Bản ​​đ​​ồ ch​​ỉ d​​ẫn
​​​​​​​​​​​