Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 3 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Số 1129/QĐ-MĐC Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
16/08/2018
Số 1173/QĐ-MĐC Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
13/09/2017
10/2009/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo tiến sĩ
07/05/2009