Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 37 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
NCS 01/2022 Quyết định công nhận nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2022
30/06/2022
Số 551 Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ
10/06/2022
Số 525/QĐ-MĐC Quyết định trúng tuyển học viên cao học đợt 1 năm 2022
08/06/2022
Tiến sĩ 2021 Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ năm 2021
30/12/2021
Số 1346/QĐ-MĐC Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 2021
28/12/2021
Số 1346 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022
28/12/2021
Số 1289/QĐ-MĐC QĐ số 1289 ngày 20.12.2021 về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ
20/12/2021
Số 754/QĐ-MĐC Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021
09/09/2021
Số 754 Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022
09/09/2021
Số 469/QĐ-MĐC Quyết định số 469/QĐ-MĐC về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ
07/06/2021