Bảo vệ cập trường của NCS Phan Đức Tuấn , ngành Kỹ thuật dầu khí

27/04/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phan Đức Tuấn về đề tài: "Nghiên cứu xử lý dầu nhiều paraffin mỏ Rồng và Bạch Hổ bằng phương pháp nhiệt - hóa để nâng cao hiệu quả thu gom" Ngành: Kỹ thuật dầu khí; mã số: 9520604. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 06 tháng 5 năm 2022; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Tầng 1, Ký túc xá sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cập trường của NCS Houmphavanh PHATTHANA , ngành Kỹ thuật địa chất

21/02/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Houmphavanh PHATTHANA về đề tài: Đặc điểm quặng hóa và định hướng công tác tìm kiếm thăm dò vàng gốc vùng Attapeu nước CHDCND Lào Ngành: Kỹ thuật địa chất; mã số: 9.520501. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 28 tháng 02 năm 2022; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Tầng 1 - Ký túc xá sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cập trường của NCS Nguyễn Thái Sơn , ngành Kỹ thuật địa vật lý

08/02/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thái Sơn về đề tài: Nghiên cứu đặc điểm phát tán phóng xạ làm biến đổi môi trường do hoạt động khai thác, chế biến quặng đồng mỏ Sin Quyền, tỉnh Lào Cai Ngành: Kỹ thuật Địa vật lý; mã số: 9.520502. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 18 tháng 02 năm 2022; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Tầng 1 - Ký túc xá sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cập trường của NCS Đồng Văn Giáp , ngành Kỹ thuật địa chất

08/02/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đồng Văn Giáp về đề tài: "Đặc điểm quặng hóa vàng trong thành tạo phun trào rìa Tây Nam cấu trúc Bù Khạng" Ngành: Kỹ thuật địa chất; mã số: 9.520501. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 16 tháng 02 năm 2022; - Địa điểm: Phòng họp Thuận Thành, Tầng 3 nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.