Bảo vệ cấp trường cho NCS Đặng Trần Trung , ngành Kỹ thuật địa chất

09/04/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đặng Trần Trung về đề tài:

Nghiên cứu ảnh hưởng của các quá trình địa chất và tuổi trầm tích Đệ tứ đến nồng độ Asen trong nước dưới đất vùng đồng bằng Sông Hồng

 -  Ngành:     Kỹ thuật địa chất;    mã số:  9520501.

- Thời gian: 8 giờ 30 ngày 22 tháng 4 năm 2021;

- Địa điểm:  Phòng họp Thuận Thành, Tầng 3 nhà C 12 tầng,

Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội.

Trân trọng kính mời đồng chí tới dự với trách nhiệm là thành viên Hội đồng.