Thực hiện báo cáo việc thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 2015 - 2016 Trường Đại học Mỏ - Địa chất tiếp tục thực hiện tốt các quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:

I. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

1. Các chuẩn đầu ra

Nhà trường đã xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Mỏ-Địa chất giai đoạn 2008-2020 và tầm nhìn đến 2030, được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tháng 3/2009 và ban hành thực hiện từ tháng 6/2009, trong đó có đề ra các yêu cầu về chất lượng đào tạo của Trường.

Sinh viên các chuyên ngành của Trường Đại học Mỏ-Địa chất sau khi tốt nghiệp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khoẻ, năng lực, trình độ chuyên môn trong lĩnh vực chuyên ngành đào tạo, đáp ứng các yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n­ước; có khả năng quản lý, thiết kế, giám sát, tổ chức chỉ đạo thi công và tham gia nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo; đảm bảo được các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục thể chất, ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và tiêu chuẩn về giáo dục quốc phòng do liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng quy định.

2. Về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp năm học 2014-2015 có việc làm

Hàng năm, Nhà trường tổ chức Hội chợ việc làm tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội tiếp cận với các nhà tuyển dụng, đồng thời mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi ra trường. Ngày 05/6/2015, Nhà trường đã tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm sinh viên. Tại Hội chợ việc làm đã có 30 đơn vị đăng ký tuyển dụng và 19 đơn vị tuyển dụng trực tiếp; nhà tuyển dụng là các Công ty, Tổng công ty, các Tập đoàn kinh tế trong cả nước, đã có khoảng 612 cơ hội việc làm cho sinh viên. Hội chợ diễn ra trong không khí sôi nổi, kết quả rất tốt, các nhà tuyển dụng rất hài lòng với chất lượng của người tham gia dự tuyển. Sau Hội chợ việc làm còn có nhiều Công ty, Doanh nghiệp tư nhân gửi nhu cầu tuyển dụng các tân cử nhân, kỹ sư của Trường. Qua đó cho thấy các ngành nghề mà Nhà trường đào tạo vẫn đang rất cần thiết cho nhu cầu của xã hội.

II. Về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

1. Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ giảng dạy

Nhà trường luôn chú trọng đến việc xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ viên chức, đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ giảng viên. Đội ngũ giảng viên của Nhà trường đang ngày càng được trẻ hóa, có trình độ cao và khá đa dạng về ngành nghề, phân bố ở các khoa, bộ môn chuyên ngành đáp ứng được yêu cầu của công tác giảng dạy theo mục tiêu đào tạo của Nhà trường.

Tổng số cán bộ, viên chức tính đến 31/10/2015 là 925 trong đó cán bộ giảng dạy và phục vụ giảng dạy có 707; cán bộ giảng dạy là 637 cán bộ trong đó có 183 cán bộ trình độ tiến sĩ chiếm 28,7% tổng số cán bộ giảng dạy (trong đó: 01 GS, 52 PGS). 381 Cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sĩ chiếm 59,8%, 73 GV có trình độ đại học chiếm 11,5%. Cán bộ phục vụ giảng dạy là 70 cán bộ; cán bộ hành chính 218 cán bộ chiếm 23.56% tổng số cán bộ (trong đó CVC7 cán bộ, 129 chuyên viên và ngạch khác là 81 cán bộ; (ThS: 43 cán bộ chiếm 19,7%, ĐH: 145 người chiếm 66,5%), số cán bộ trình độ khác là 30 cán bộ (chiếm 13,8%). Đội ngũ cán bộ này góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường trong thời gian tới.

2. Về cơ sở vật chất

v Nhà trường đã có quy hoạch xây dựng cơ sở vật chất trên diện tích đất hiện có. Dự án xây dựng khu giảng đường, phòng thí nghiệm và kí túc xá khu B với tổng kinh phí 77,2 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hạng mục giảng đường, phòng thí nghiệm cùng với hạng mục ký túc xá 9 tầng và các hạng mục phụ trợ khác như 02 thang máy nhà ký túc xá 9 tầng, hệ thống TBA 630KVA, hệ thống sân vườn và PCCC với chất lượng đảm bảo yêu cầu thiết kế và quy phạm thi công. Khu giảng đường, phòng thí nghiệm 6 tầng với công suất 4 phòng học lớn 120 chỗ, 22 phòng học 60 chỗ, 8 phòng học 40 chỗ đáp ứng nhu cầu học tập cho 4.300 sinh viên; ký túc xá với 64 phòng đáp ứng nhu cầu cho 640 sinh viên.

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu Đô thị đại học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ 2009 đến 2015 với tổng kinh phí được cấp là 190 tỷ. Thực hiện công tác quản lý dự án theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Một số hạng mục được triển khai trong năm 2015 với kinh phí khoảng 45 tỷ đồng gồm: Đo vẽ hiện trạng, xác định mốc giới, tọa độ phục vụ công tác đền bù và giải phóng mặt bằng; Khảo sát địa chất phục vụ công tác thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng kỹ thuật; Lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán phần hạ tầng kỹ thuật; Thẩm tra thiết kế BVTC và tổng dự toán phần hạ tầng; Lập phương án đền bù, giải phóng mặt bằng: 23,6 ha và phân kỳ đầu tư theo từng khu vực địa giới hành chính của dự án trình UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt. Thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng lần 1 niên độ năm 2015 khoảng 38 tỷ đồng với diện tích khoảng 2,2 ha.

Để nâng cao năng lực nghiên cứu của cán bộ nghiên cứu khoa học, giảng viên và sinh viên trong lĩnh vực địa chất khoáng sản, địa chất thủy văn và môi trường, Nhà trường đã triển khai dự án đầu tư xây dựng PTN nghiên cứu khoa học địa chất với tổng mức đầu tư là 59,67 tỷ đồng. Hiện nay, công trình PTN đã bàn giao đưa vào sử dụng. Ban Quản lý dự án đang triển khai công tác quyết toán dự án hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo thời hạn của dự án.

Nhờ đó, điều kiện học tập và làm việc cho cán bộ và sinh viên trong toàn trường ngày càng được nâng cao. Nhìn chung, giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, Hội trường hiện tại đã đáp ứng cho các hoạt động của Trường. Tuy khuôn viên trường còn chật hẹp xong Nhà trường đã tận dụng, bố trí sắp xếp hợp lý để đảm bảo chất lượng đào tạo cho tất cả các ngành.

v Các phòng thí nghiệm trong những năm qua luôn được tăng cường các thiết bị hiện đại phục vụ cho đào tạo và NCKH. Tuy nhiên, hiện nay nguồn kinh phí trực tiếp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo rất hạn chế, Nhà trường đã vận dụng nguồn kinh phí thường xuyên để trang bị thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Nhà trường đã mua sắm tài sản trang thiết bị bao gồm: thiết bị phòng thí nghiệm, trang thiết bị cho Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học mới thành lập, trang thiết bị phục vụ làm việc của các đơn vị, trang thiết bị phục vụ tại phòng học với kinh phí 4,8 tỷ đồng.

Tình hình hoạt động các phòng thí nghiệm trong toàn trường khá hiệu quả, có các phòng hoạt động liên tục, hết công suất như: PTN Vật lý, PTN Hóa học, PTN Dầu khí khối thượng nguồn, PTN và Xưởng thực hành Kỹ thuật Điện - Điện tử, PTN Kỹ thuật cơ khí -Thủy lực, PTN Địa tin học, PTN Địa chất công trình phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Năm 2015 Nhà thí nghiệm địa chất được đưa vào sử dụng, công tác bàn giao tiếp nhận thiết bị hoàn tất tháng 7/2015, hiện nay đang hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý phòng thí nghiệm.

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đã phối hợp chặt chẽ với các Tập đoàn kinh tế như: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Sông Đà, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Cục Bản đồ Bộ Tổng tham mưu, Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam… trong hoạt động đào tạo nhằm tăng cường thực tập sản xuất và thí nghiệm giúp sinh viên tiếp cận với các trang thiết bị hiện đại của cơ sở sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội sau khi ra trường.

III. Công khai Tài chính

* Tổng thu năm 2014

- Thu từ ngân sách:                                     60,6 tỷ đồng

- Từ học phí, lệ phí:                                     164,4 tỷ đồng

- Từ NCKH và chuyển giao công nghệ:    4,0 tỷ đồng

- Từ nguồn khác:                                          8,7 tỷ đồng

IV. Về hình thức và địa điểm công khai

Tất cả các thông báo, báo cáo tổng kết, báo cáo Hội nghị CBVC, công tác tháng, công tác quý, lịch công tác tuần, chiến lược phát triển Trường, quy chế chi tiêu nội bộ, kế hoạch tài chính đầu năm, các quyết định và quy định của Nhà trường đều được công khai trên Website của Trường. Các tài liệu trên đều được in ấn và gửi đến các đơn vị trong Trường và lưu ở bộ phận văn thư, lưu trữ của Trường.

Kèm theo văn bản này là biểu mẫu tổng hợp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)./.

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Lê Hải An

File đính kèm