Khu A

Thư viện  
Bảo tàng và một số phòng thí nghiệm  

Ký túc xá khu A
 
   

Khu B